Koronawirus – aktualne ograniczenia w podróżowaniu

W związku z wykryciem w listopadzie kolejnego wariantu koronawirusa rząd wprowadził tzw. pakiet alertowy, który zaostrza część dotychczasowych obostrzeń, a także nakłada nowe związane m.in. z dłuższą kwarantanną po powrocie do kraju. Podjęte decyzje weszły w życie 1 grudnia i wstępnie mają potrwać do 17 grudnia br.

Większe utrudnienia dla podróżnych wracających do kraju

Popłoch na cały świecie sieje nowa mutacja Covid-19, która otrzymała nazwę Omikron i została zlokalizowana w Afryce. Polski rząd zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób zdecydował się uszczelnić granice i wydał zakaz lotów do siedmiu krajów – RPA, Mozambiku, Botswany, Lesotho, Zimbabwe, Namibii i Eswatini, które w związku z nową mutacją uznano za państwa podwyższonego ryzyka. Ponadto osoby wracające do Polski z powyższych państw zostaną poddane obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, bez możliwości jej wcześniejszego zakończenia. Wykonanie testu PCR czy antygenowego także nie zwolni podróżnych z przymusowej izolacji.

Zmiany dotkną również tych, którzy będą podróżować do Polski z krajów nienależących do strefy Schengen. W tym wypadku dotychczasowa 10-dniowa kwarantanna ulega wydłużeniu do 14 dni. Izolacja może być skrócona, ale nie szybciej niż od ósmej doby i tylko po wykonaniu testu PCR. Jak zastrzega minister zdrowia Adam Niedzielski, sytuacja jest bardzo rozwojowa i wszystkie powyższe ustalenia mogą ulegać zmianom. Trzeba jednak podkreślić, że osoby, które w pełni się zaszczepiły preparatami uznawanymi w Unii Europejskiej, są zwolnione z odbywania kwarantanny.

Jak Europa reaguje na nowy wariant Covid-19?

Z obawy przed Omikronem część krajów europejskich zdecydowała się również na zaostrzenie dotychczasowych obostrzeń. Należą do nich m.in. Austria, Niemcy czy Portugalia. W Austrii od 22 listopada br. trwa tzw. tymczasowy lockdown, który poddawany jest ocenie i ma się skończyć najpóźniej 13 grudnia. Osoby niezaszczepione chcące przekroczyć granicę muszą okazać negatywny wynik testu PCR, który nie jest starszy niż 72 godziny. W przypadku Niemiec sytuacja jest nieco inna. Od 5.12.2021 roku Polska zostaje sklasyfikowana wraz ze Szwajcarią jako kraj wysokiego ryzyka. Oznacza to, że podróżujący, którzy nie zostali w pełni zaszczepieni lub nie są ozdrowieńcami, muszą wykonać test przed wjazdem, a ponadto będą poddani kwarantannie przez okres 10 dni. Izolacja może zostać skrócona po 5 dniach, przy wykonaniu testu, który da wynik negatywny. Należy pamiętać, że zaszczepieni i ozdrowieńcy są zobowiązani do wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu. Jednym z najbardziej restrykcyjnych krajów Europy jest obecnie Portugalia. To pierwsze państwo Unii Europejskiej, które zdecydowało się nie respektować certyfikatu covidowego. Od 1 grudnia br. chęć przekroczenia granicy będzie się wiązała z przedstawieniem wyniku testu PCR lub antygenowego, którego weryfikacja nastąpi podczas boardingu na lotnisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *