Certyfikacja pilotów wycieczek przez Polską Izbę Turystyki

Certyfikacja PIT pilotów wycieczek

Zawód pilota wycieczek jest jednym z zawodów, który został zderegulowany w 2014 roku, co miało ułatwić dostęp do jego wykonywania. Obecnie więc aby zostać pilotem nie trzeba ukończyć specjalistycznego kursu ani też posiadać legitymacji zawodowej.

Jednak nowe przepisy spowodowały spadek jakości wiedzy i umiejętności posiadanych przez pilotów wycieczek, gdyż nie są one weryfikowane, co z kolei skutkuje niechęcią pracodawców do zatrudniania osób, które zawód wykonują w oparciu o te właśnie nowe przepisy. Preferują oni zatrudnianie pilotów, którzy swoje predyspozycje do wykonywania zawodu udowodnili zdając pozytywnie egzamin jeszcze przed deregulacją. W związku z tym osoby, które miały na zmianach skorzystać, mają faktyczny problem ze znalezieniem zatrudnienia.

W odpowiedzi na tę sytuację Polska Izba Turystyki zdecydowała się na przygotowanie projektu certyfikacji osób, które chcą ubiegać się o pracę na stanowisku pilota wycieczek. Ma to na celu wsparcie pracodawców w weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydatów, a także ustandaryzowanie wymagań na to stanowisko oraz ujednolicenie systemu egzaminowania kandydatów. PIT stworzyła więc profil kompetencyjny, w którym określono zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu. Proces certyfikacji odbywał się będzie w oparciu o założenia profilu, a także o pytania i ćwiczenia, które będą sprawdzały wiedzę praktyczną, w tym umiejętność wygłaszania komunikatów, rozmowy z klientem, radzenie sobie z sytuacjami problemowymi, prowadzenie fragmentów trasy wycieczki itp.

Po pozytywnym przejściu przez etapy certyfikacji oraz ich ocenie przez komisję egzaminacyjną, kandydat uzyska certyfikat PIT, który będzie potwierdzeniem jego kompetencji do wykonywania zawodu. Ponadto przyszły pilot otrzyma identyfikator, który potwierdzi posiadanie przez niego wiedzy i umiejętności zgodnych ze standardami jakości PIT, a jego wizytówka pojawi się w Bazie Kadr Turystyki, dostępnej na stronie Polskiej Izby Turystyki, z której korzystają organizatorzy turystki szukający wykwalifikowanych pracowników. Dla pracodawców będzie to dużym ułatwieniem i przyspieszeniem procesu rekrutacji, a także wpłynie na podniesie jakość świadczonych przez nich usług.

Aktualnie PIT prowadzi rekrutację na członków komisji egzaminacyjnej, która powinna cechować się dużą wiedzą fachową, doświadczeniem, a także obiektywizmem w wydawanych ocenach. Po zakończeniu procesu egzaminatorzy zostaną przygotowani do sprawowania swoich funkcji na specjalnie do tego zorganizowanych warsztatach. Ponadto Polska Izba Turystyki poszukuje również partnerów projektu wśród uczelni i organizatorów kursów dla kandydatów na pilotów wycieczek. Pierwsze egzaminy dla kandydatów planowane są na koniec bieżącego roku.

2 thoughts on “Certyfikacja pilotów wycieczek przez Polską Izbę Turystyki

  1. kazimierz tarnawski

    kończyłem kurs kierownika wycieczek w PTTK Katowice w latach początkowych siedemdziesiątych nie było wtedy indyfikatorów tylko zaświadczenie na papierze kredowym, prowadziłem wycieczki z Orbisu, z Sport Turyst, i td. prowadziłem wycieczki zakładowe i do tej pory prowadzę
    grupy z Senioriami wycieczki jak i wypoczynek nad morzem i w górach,dokument mi zaginą ale mam w legitymacji PTTK pieczątki że taki kurs kończyłem. ponadto kursy organizator turystyki, kierownik kolonii, wychowawca kolonii. gdy byłem w urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w sprawie zezwolenia na prowadzenia wycieczek proponowano mi kończyć kurs w cenie 600 ciu set zł. tyle ewangelji.

  2. H.K.

    Jeśli ktoś zdobył uprawnienie i czynnie pilotuje to po co kolejny papier i oczywiście kasa za nic. Raz zdobyte kompetencje winny być święte a nie zmieniać zaświadczenie na modny certyfikat za 600 zł. to absurdalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *