Obowiązki pilota wycieczki

Obowiązki pilota wycieczki

Pilotem wycieczek turystycznych może zostać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami, a uprawnienia takie przyznawane są przez odpowiednie organy w każdym urzędzie marszałkowskim w kraju.

Obowiązki pilota wycieczek oprócz tego, co nakłada ustawa ustala też organizator danej wyprawy, a od pilota właśnie wymaga się realizacji założonych celów. Zadaniem pilota jest też dbanie, o jakość i realizację usług wykupionych przez turystów, a także przyjmowanie od nich ewentualnych reklamacji. Pilot musi zgłaszać organizatorowi uwagi i przebieg wyjazdu, czy też imprezy. Dbać ma o dobre imię biura turystycznego, które reprezentuje, a także jest jego przedstawicielem na wyjeździe. Sprawuje opiekę nad turystami w czasie podróży i jest zobowiązany do pomocy jej uczestnikom w razie koniczności. Jeśli jest to wyjazd zagraniczny musi być tłumaczem i pomagać swoim podopiecznym w rozwiązywaniu ewentualnych nieporozumień w hotelach, czy restauracjach i w innych miejscach, musi być też kimś w rodzaju negocjatora i rozjemcy ewentualnych sporów zarówno między uczestnikami jak i właścicielami hoteli, a gośćmi, których jest pilotem.

Jego obowiązkiem jest też informowanie swoich podopiecznych o ewentualnych restrykcjach i zagrożeniach, jakie mogą ich czekać podczas zwiedzania danego miejsca. Jeśli wykupujemy wycieczkę z pilotem sprawdzajmy i dopytujmy w biurze o jego zakres obowiązków, by wiedzieć, czego możemy od niego oczekiwać, a co może wynikać z jego dobrej woli. Jego obowiązki powinny być spisane w dokumentach, które otrzymujemy od organizatora. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z jego usług możemy złożyć reklamację u organizatora, ale także złożyć skargę w urzędzie marszałkowskim, ponieważ to on wydaje i ewentualnie może cofnąć nadane mu uprawnienia, jeśli ten drastycznie łamie przepisy i nie wywiązuje się ze swojej pracy.

Pilota wycieczki nie należy mylić z przewodnikiem turystycznym chyba, że i takie uprawnienia on posiada. Zadaniem przewodnika jest fachowe przedstawienie informacji o danym miejscu, czy zabytku, a co ciekawe, jeśli pilot wycieczek niemający uprawnień przewodnika zostanie przyłapany na oprowadzaniu turystów może stracić licencje pilota, ponieważ łamie postanowienia, jakie przyznaje mu się w jego licencji.

2 thoughts on “Obowiązki pilota wycieczki

  1. Anonim

    JESTEM NA WYCIECZCE OBECNIE WE WŁOSZECH . ZAKWATETOWANO NAS W HOTELU GDZIE TEMPERATURA WYNOSI 17 STOPNI A NA ZEWNATRZ JEST 12 STOPNI. ROZMOWA / ZGLOS,ENIE DO PILOTA WYCIECZKI NIC NIE DAŁO COMAM Z TYM FANTEM ZROBIĆ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *