Rezygnacja z usługi turystycznej

Rezygnacja z usługi turystycznej

Każda osoba, która zakupiła usługę turystyczną ma prawo z niej zrezygnować, zarówno przed rozpoczęciem wycieczki, jak i w trakcie jej trwania. Rezygnacja z wycieczki może odbyć się wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia.

Jeśli rezygnacja z usługi turystycznej nastąpiła z winy biura podróży, np. z powodu zmiany tak istotnych warunków umowy jak:

 • termin,
 • cena,
 • miejsce pobytu,
 • trasa wycieczki,
 • standard zakwaterowania,
 • środki transportu,

to w takim wypadku konsumentowi zwraca się pełną wpłaconą kwotę bez żadnych potrąconych odsetek. W przypadku m.in.

 • podania mylnej informacji o terminie rozpoczęcia podróży,
 • braku dokonania rezerwacji miejsc w samolocie,
 • niezawiadomienia konsumenta o konieczności zrobienia wymaganych w danym kraju szczepień ochronnych,

osoba, która wykupiła wycieczkę zagraniczną może zażądać odszkodowania za poniesione szkody. Prośby o odszkodowanie kieruje się do Polskiej Izby Turystyki bądź występuje się z roszczeniem do sądu powszechnego. Wszyscy uczestnicy wycieczek zagranicznych mają prawo do zwrotu wszystkich wniesionych kosztów wyjazdu lub świadczeń z tytułu uczestnictwa w imprezie zastępczej (o tym samym lub wyższym standardzie).

Jeżeli to konsument usługi turystycznej odstępuje od zawartej z biurem podróży umowy, to niezależnie od powodów rezygnacji z wycieczki organizator ma prawo pobrać jedynie taką kwotę, którą rzeczywiście poniósł w związku z wycofaniem się z umowy (np. koszty rezerwacji pokoju w hotelu). Trzeba pamiętać o tym, że stosowanie ryczałtowych opłat za rezygnację z usługi turystycznej jest niedozwolone (np. potrącenie 100% ceny za rezygnację w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki). Niezgodne jest to bowiem z orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęściej jednak wysokość zwracanych kosztów związana jest z czasem, jaki pozostał do dnia wyjazdu. Im krótszy czas do rozpoczęcia wycieczki, tym większa strata finansowa klienta biura podróży.

W związku z ewentualnym poniesieniem tych kosztów, należy rozważyć możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z usług biur podróży. Możliwe jest również znalezienie dla siebie zastępstwa na swoje miejsce, po uprzednim powiadomieniu o tym biura turystycznego.

One thought on “Rezygnacja z usługi turystycznej

 1. Anonim

  co mam zrobić w przypadku, jeśli nie chcę jechać na wycieczkę z powodu szerzącego się koronawirusa. Jest 26 luty, a wycieczka ma być w czerwcu na Borze Ciało. Pieniądze zostały wpłacone. Czy należy mi się zwrot? Niestety nie chcą mi oddać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *