Uprawnienia górskiego przewodnika turystycznego

gorski przewodnik turystyczny

Górski przewodnik turystyczny to osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia do przekazywania informacji o okolicy danego regionu górskiego, oprowadzania turystów bądź wycieczek po danych szlakach górskich, zapoznając ich jednocześnie z walorami krajoznawczymi, przyrodniczymi oraz dbając o ich bezpieczeństwo i zdrowie na trasie. Jego praca opiera się na umowie zawartej pomiędzy nim a wybranym biurem podróży organizującym wycieczki po określonych obszarach górskich.

Przewodników górskich dzielimy na:

 • sudeckich,
 • tatrzańskich,
 • beskidzkich.

Do obowiązków oraz wymagań stawianych górskiemu przewodnikowi turystycznemu należą:

 • posiadanie dobrej kondycji fizycznej i dobrego zdrowia,
 • posiadanie takich cech jak: stanowczość, odpowiedzialność, zaangażowanie,
 • rozbudzanie wśród turystów chęci poznawania innych zakątków regionu i kraju,
 • pełnienie roli wychowawcy i nauczyciela wobec młodego turysty,
 • propagowanie, namawianie do krajoznawstwa, turystyki, a także ochrony przyrody,
 • troska o bezpieczeństwo oprowadzanych turystów,
 • zapewnienie pomocy poszkodowanym turystom (jeśli zajdzie taka potrzeba),
 • przekazywanie informacji o danej okolicy i wybranej trasie,
 • zapoznawanie turystów z walorami regionu, a także ciekawszymi okazami przyrody na trasie,
 • dostosowanie danej trasy do możliwości i ekwipunku turystów,
 • poinstruowanie turystów o sposobach posługiwania się zabranym przez nich sprzętem oraz o tym jak należy zachowywać się w górach.

Dobrym przewodnikiem górskim może zostać ktoś, kto kocha góry, przyrodę, turystykę i nie męczy się wielogodzinnymi wyprawami. Musi on oprowadzać wycieczki, ciekawie opowiadać o danym szlaku, regionie, jego florze i faunie, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki, za których jest on odpowiedzialny. Aby zostać górskim przewodnikiem turystycznym, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia, regulowane przez polskie przepisy prawne (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – „O usługach turystycznych”).

Górskim przewodnikiem turystycznym może być osoba, która: ma skończone 18 lat, ukończoną szkołę średnią, odbyła szkolenie praktyczne i teoretyczne, zdała egzamin na przewodnika, nie była nigdy karana za przestępstwa umyślne bądź inne związane z wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego, posiada dobry stan zdrowia umożliwiający wspinaczkę górską. Legitymację oraz identyfikator górskiego przewodnika turystycznego wydaje marszałek województwa.

Przewodnicy górscy mogą podnosić swoje kwalifikacje i uzyskiwać wyższe uprawnienia w zależności od klasy przewodnika, którą obecnie posiadają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *