Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna (POT) została powołana do życia na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej. Od początku prowadzenia działalności, tj. od 1 stycznia 2000 roku, jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

W ramach struktury POT działalność prowadzą ponadto regionalne oraz lokalne organizacje turystyczne. Pierwsze obejmują swoim zasięgiem obszar województw. W każdym z nich znajduje się po jednym oddziale regionalnym. Organizacje lokalne działają z kolei na bardzo niewielkim terenie, zwykle jest to obszar poszczególnych gmin.

Polska Organizacja Turystyczna działa we współpracy z organami rządowymi i samorządowymi, Polską izbą Turystyczną oraz pozostałymi organizacjami i stowarzyszeniami z dziedziny turystyki.

Zasadniczym celem POT jest promowanie Polski jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym oraz ukazywanie jej dziedzictwa kulturowego. Podejmuje działania prowadzące do umacniania wizerunku nowoczesnego kraju o silnej tożsamości narodowej. Propaguje ponadto bogactwo środowiska naturalnego wielu regionów kraju. Prowadzona od 2010 roku kampania zatytułowana „Promujmy Polskę Razem” pozwala organizacji realizować założone cele w aż 14 krajach na całym świecie.

Działalność Polskiej Organizacji Turystycznej wpierana jest – przyznawaną każdego roku – dotacją z części nr 36 budżetu państwa: Turystyka. W roku 2015 POT otrzymała kwotę 39 mln złotych.

POT organizuje targi i wystawy turystyczne, inicjuje i wspomaga plany rozwoju oraz modernizacji infrastruktury służącej turystyce. Przygotowuje seminaria poświęcone tematyce turystycznej, a także rozpowszechnia materiały promocyjne. Podejmuje szeroko zakrojone działania zmierzające do zwiększenia obecności naszego kraju w zagranicznych mediach. Angażuje się ponadto w rozmaite programy, jak chociażby program Ambasadorów Kongresów Polskich. Angażuje on znane osobistości, naukowców i przedsiębiorców z różnych krajów do udziału w międzynarodowych konferencjach.

Wszystkie działania Polskiej Organizacji Turystycznej skoordynowane są z planem poprawy wizerunku naszego kraju w pozostałych krajach UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *