Podnoszenie kwalifikacji przewodników turystycznych

NiceaWśród funkcji i zadań przewodnika turystycznego znajdziemy m.in. sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczki oraz zabytkami i ochrony przyrody, udzielanie pierwszej pomocy, oprowadzanie podróżnych czy ciągłe pogłębianie wiedzy oraz podnoszenie swoich kwalifikacji. W tej ostatniej kwestii przewodnik turystyczny nie ma zbyt dużego pola do popisu. Główną i często jedyną możliwością podnoszenia kwalifikacji zawodowych przewodnika turystycznego jest udział w szkoleniu. Dzięki niemu pilot wycieczek, przewodnik będzie dążył do coraz lepszej obsługi grup turystycznych czy doskonalszej promocji regionu.

Zdobywanie bądź uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez przewodnika turystycznego odbywa się na płatnych lub bezpłatnych szkoleniach. Te ostatnie mogą być współfinansowane ze środków unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ofercie takich szkoleń przewodnik ma możliwość nauki języka obcego (uwzględniającej specyfikę branży turystycznej) lub migowego, przejścia profesjonalnego kursu pierwszej pomocy, zapoznanie się z przepisami prawnymi w turystyce, naukę prawidłowej komunikacji międzykulturowej, obsługi ruchu turystycznego bądź turystów niepełnosprawnych, odbycie rezydentury.

Należy jednak pamiętać, iż udział w tego rodzaju szkoleniach mogą brać udział wyłącznie licencjonowani piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, spełniający wyznaczone kryteria (m.in. zainteresowanie nabyciem nowych umiejętności bądź uzupełnieniem, podwyższeniem własnych kwalifikacji).

Z branżą turystyczną wiąże się szereg funkcji, takich jak promocja danego miasta bądź regionu i wpływ na jego bezpośredni wizerunek. Przekłada się to na jakość usług turystycznych, głównie ze strony przewodników. Dlatego też tak ważne jest podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Dzięki profesjonalnej kadrze w tej dziedzinie wiele polskich miast może stworzyć pozytywny wizerunek u turystów z całego świata, którzy będą mogli nie tylko poznać zarówno najnowszą, jak i tę nieco starszą historię danego miasta, ale także poczuć się jak klient międzykulturowej obsługi ruchu turystycznego z najwyższej półki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *