Nowa ustawa paszportowa – przerwa w wydawaniu paszportów

Po ciężkim, pandemicznym okresie związanym z ograniczeniami wielu form spędzania czasu, coraz więcej osób wybiera się na urlopy do dalekich krajów. Często wymaga to posiadania aktualnego paszportu. Jeżeli ktokolwiek wybiera się do urzędu w sprawie aktualizacji wspomnianego dokumentu, nie mamy dobrych wieści. Nowa ustawa dotycząca paszportów wprowadza okres wstrzymania przyjmowania kolejnych wniosków przez urzędników. Więcej informacji w poniższym artykule.

Będzie trudniej o paszport

Wszyscy turyści powinni zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi składania wniosków o wydanie paszportu. W drugim tygodniu listopada nastąpi wstrzymanie wszelkich działań z tym związanych. Utrudnione będzie nawet odebranie gotowego dokumentu mimo wcześniejszej złożonego wniosku. Jest to pokłosie wprowadzenia przez polski rząd nowej ustawy dotyczącej dokumentów paszportowych. Jednym z jej głównych celów ma być wprowadzenie ogólnopolskiego Rejestru Dokumentów Paszportowych. Wszystkie placówki odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków z prośbą o wyrobienie nowego dokumentu oraz ich wydawanie w dniach od 8 do 14 listopada bieżącego roku nie będą obsługiwać petentów, którzy przyjdą w wyżej wymienionych sprawach. Będzie tak zarówno w Polsce, jak i w urzędach znajdujących się za granicą. Wnioski nie będą przyjmowane, a gotowe dokumenty będą gotowe do odbioru dopiero od 15 listopada. Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja kryzysowa, a osoba znajdująca się w takiej sytuacji odpowiednio uargumentuje swój powód, będzie mogła ona domagać się paszportu tymczasowego. To jedyna opcja wydania dokumentu petentowi w tym terminie.

Nowości wprowadzone przez ustawę paszportową

Nowa ustawa o dokumentach paszportowych wprowadzi do życia publicznego szereg zmian, z którymi warto się zapoznać. Przede wszystkim z dniem jej wejścia w życie uchyli ona poprzedni, do dziś obowiązujący akt prawny z 2006 roku. Wspomniany przez nas wcześniej, nowo utworzony Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP) zastąpi likwidowaną Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, a także wszystkie inne regionalne ewidencje. Od teraz wszystkie dane będą się znajdować w jednym, ogólnopolskim systemie. RDP będzie jedną ze składowych Systemu Rejestrów Państwowych. Celem wprowadzenia nowego rejestru ma być m.in. usprawnienie całego procesu związanego z otrzymaniem paszportu. Począwszy od złożenia wniosku (teraz będzie można zrobić to w sposób elektroniczny), aż do odebrania dokumentu. W RDP sprawdzimy również jego ważność i inne informacje prawne dotyczące jego użytkowania. Nowa ustawa wprowadza też możliwość uzyskania paszportu tymczasowego w przypadku obecności za granicą i problemem z powrotem do Polski. Dotyczy to podróży do państw niewymagających w trakcie wjazdu paszportu, ponieważ był możliwy za okazaniem dowodu osobistego. Przez internet złożymy od teraz również dyspozycję o wydanie paszportu osobie poniżej 12 roku życia. Granica wieku zostanie więc zmniejszona o jeden rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *