Jakie masz prawa w przypadku zmiany ceny wycieczki?

Zmiana ceny wycieczki

Wycieczki organizowane przez biura podróży to źródło wielu przyjemności, ale i wielu zmartwień. Lęki te wywołane są nieuczciwością organizatorów, która objawia się np. zmianą ceny wykupionej już wycieczki. Jakie prawa ma turysta w przypadku zaistnienia takiej sytuacji?

Kiedy, w świetle prawa, organizator wycieczki może zmienić cenę usługi turystycznej?

Wtedy, gdy do wyjazdu zostało przynajmniej 21 dni i wyłącznie po wcześniejszym uwzględnieniu takiej możliwości w umowie z klientem. Na 20 dni przed wyjazdem możliwe jest już tylko obniżenie ceny wycieczki. Ustawa o usługach turystycznych ściśle określa warunki takich sytuacji. Zmiana ceny zarezerwowanej wycieczki na wyższą jest zgodna z prawem wtedy, kiedy wzrosną koszty transportu, gdy nastąpi wzrost kursów walut, a także gdy nastąpi wzrost opłat urzędowych, opłat należnych lub podatków za usługi lotniskowe, załadunkowe bądź przeładunkowe w portach morskich oraz lotniczych. W takich przypadkach biuro podróży ma obowiązek udokumentowania wyżej wymienionych okoliczności oraz ich wpływu na podwyższenie ceny wycieczki.

Jakie prawa ma turysta w przypadku podniesienia ceny zarezerwowanej wycieczki?

W przypadku podniesienia ceny zarezerwowanej wycieczki przez jej organizatora klient ma zawsze prawo odstąpić od umowy zawartej z biurem podróży bez jakichkolwiek kar umownych. Może to zrobić po poinformowaniu go przez biuro podróży o zaistniałej zmianie, po czym konsument musi zdecydować czy wycofuje się z umowy za zwrotem wniesionych prze siebie świadczeń oraz bez obowiązku ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych, czy też przyjmuje proponowaną zmianę. Jeżeli odrzuci nowe warunki umowy, to może albo uczestniczyć w wycieczce zastępczej, bądź też żądać natychmiastowego zwrotu wniesionych świadczeń.

Pamiętajmy, że organizatorzy wycieczek nie mają prawa zawierać w umowach z turystą mniej korzystnych dla klientów warunków niż te gwarantowane przez ustawę o usługach turystycznych. Jeśli jednak dojdzie do zawarcia takiej umowy, te mniej korzystne postanowienia są nieważne, zaś w ich miejsce wchodzą przepisy ustawy. W razie trudności w porozumieniu się z organizatorem podróży, konsument zawsze może zgłosić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *