Czym jest Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych?

Czym jest Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Legalne działanie na rynku turystycznym od każdej firmy wymaga wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Cała branża turystyczna naszpikowana jest wszelkiego rodzaju pozwoleniami i licencjami. Mają być one gwarantem wysokiej jakości usług i mają zapewnić klientom bezproblemowe wyjazdy zgodne z podpisywaną w biurze podróży umową. Mają być też gwarancją odszkodowań za ewentualne niedotrzymywanie postanowień w nich zawartych.

Wpisanie do takiego rejestru jest bardzo trudne, a dokonuje się tego w urzędach wojewódzkich po spełnieniu całej listy zadań. Marszałek Województwa może też zawiesić przyznane podmiotowi uprawnienia, jak i je cofnąć, jeśli nie są realizowane jego założenia. Według przepisów na listę rejestru mogą być wpisani:
organizatorzy turystyczni, czyli przedsiębiorcy robiący imprezy turystyczne;
agenci turystyczni, czyli pośrednicy w zawieraniu umów turystycznych na rzecz organizatorów turystycznych;
pośrednicy turystyczni, czyli osoby, które na zlecenie wykonują umowy o charakterze turystycznym.

Jeśli ktoś zamierza wybrać się na wycieczkę organizowaną przez biuro podróży lub pośrednika może sprawdzić na stronie http://www.turystyka.gov.pl/CRZ.aspx , czy dany podmiot jest w tym rejestrze, jak długo znajduje się tam jego biuro, gdzie może działać i jakie ma gwarancje ubezpieczeniowe. Z rejestru dowie się też, jaka jest obecna sytuacja biura, czy obecnie pozwolenie na prowadzenie działalności turystycznej nie jest zawieszone lub czy nie prowadzi się postępowanie o zawieszeniu czy likwidacji placówki, do kiedy są ważne gwarancje ubezpieczeniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *