Reklamacja do linii lotniczych

Reklamacja do linii lotniczych

Każdy konsument ma prawo do reklamacji zakupionych usług, w przypadku niewywiązania się w pełni z umowy lub ewidentnego uchybienia. Dotyczy to także linii lotniczych oferujący podróż samolotem do konkretnego miejsca. Nieraz dochodzi do sytuacji, w której gubiony jest bagaż. Poza tym różne czynniki wypływają na terminowość odlotu. Strajk, zagrożenie ataku terrorystycznego czy złe warunki pogodowe mogą doprowadzić od odwołania lotniczych połączeń. Bez względu na powód, klient linii może wystosować reklamację, żądając stosownego zadośćuczynienia.

W sytuacji, kiedy bagaż zostanie uszkodzony lub zgubiony, na mocy Konwencji Montrealskiej poszkodowany klient może uzyskać odszkodowanie do ponad 4500 złotych. Zanim jednak kwota zostanie przyznana, trzeba udowodnić winę przewoźnika. Niezbędny jest specjalny protokół, wypełniony na lotnisku. Na złożenie reklamacji jest 7 (bagaż uszkodzony) lub 21 dni (bagaż zgubiony). Znaleźć się w niej musi przybliżona wartość utraconych rzeczy. W przypadku braku potwierdzenia tej wartości, np. za pomocą rachunków, wysokość zostanie ustalona w oparciu o wagę bagażu. Linie lotnicze najczęściej zabezpieczone są wewnętrznym regulaminem od utraty cennych przedmiotów, jak sprzęt elektroniczny, biżuteria i nie ponoszoną one odpowiedzialności za ich stratę. Reklamacja powinna być napisana w języku angielskim, jeśli pismo kierujemy do firmy zagranicznej. Dokumenty dotyczące polskiego przedsiębiorstwa kierować można do rzecznika konsumentów.

Reklamacje dotyczą także opóźnienia samolotu. W takim wypadku linie lotnicze wydają swym pasażerom posiłki i napoje oraz zapewniają dostęp do telefonu i Internetu. O zwrot kosztów lub bilet powrotny można ubiegać się, kiedy opóźnienie przekroczy 5 godziny. Podczas całodniowych utrudnień na lotnisku, pasażerowie delegowani są do bezpłatnych kwater. Za lot odwołany żądać można zwrotu kosztów biletu lub propozycji podróży inną trasą. Ponadto konsument ma prawo do odszkodowania w wysokości nawet 600 euro, jeśli linie lotnicze nie zawiadomiły go odpowiednio wcześnie o zawieszeniu danego lotu. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku strajku czy załamania pogody. Pomoc przy tworzeniu reklamacji można uzyskać w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która funkcjonuje przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.