Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki została powołana do życia w 1990 roku po to, by zrzeszać wszelkie podmioty gospodarcze świadczące usługi turystyczne, wdrażać jednakowe standardy tych usług i promować Polskę poza granicami kraju. A także dbać o rozwój przemysłu turystycznego, chronić polskie biura podróży przed ekspansją zagranicznych koncernów.

To PIT był głównym twórcą obowiązującej w kraju ustawy o usługach turystycznych. Do tego Izba współpracuje z innymi organizacjami zajmującymi się turystyką i rekreacją w Polsce. Wydawane przez PIT certyfikaty dla biur podróży mają zapewniać klientom tych biur gwarancję, że zostaną w pełni profesjonalnie obsłużeni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co więcej  certyfikat PIT przyznawany jest początkowo na rok, a potem maksymalnie na dwa lata, dlatego firmy nie mogą sobie pozwolić na odstępstwa od wytycznych.

Kiedy więc wybieramy się w podróż z jakimś biurem, należy sprawdzić, czy ma ona rekomendację wydaną przez Polską Izbę Turystyki (Na stronie internetowej PIT można sprawdzić, czy wybrana przez nas firma świadcząca usługi turystyczne posiada certyfikat ). Blisko 70 procent biur podróży w Polsce jest zrzeszona w PIT. Od kilku lat organizacja ta jest członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), co jest gwarantem jej solidności. Do PIT należą wszystkie duże biura podróży w Polsce, a także ubezpieczyciele obsługujący te biura, przewoźnicy i hotelarze.

W każdym większym mieście wojewódzkim Izba ma swój oddział, a pieczę nad całością sprawuje Rada Nadzorcza powoływana na czteroletnią kadencję. Rada powoływana jest podczas Walnego Zgromadzenia Członków, a całość kontroluje  Naczelna Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Turystycznej. W PIT praca podzielona jest na dziewięć komisji, które odpowiedzialne są za różne zadania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *