Ustawa o imprezach turystycznych – zmiany od 2018 r.

zimmytws/bigstockphoto.com

Sejm przyjął poprawki do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ustawa zastąpi nieaktualne przepisy z 1997 r. i ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Nowe przepisy mają na celu wdrożenie nowej dyrektywy UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z 2015 r. Zastąpiła ona dyrektywę z 1990 r., która już nie jest aktualna, biorąc pod uwagę realia rynku. Kraje UE są zobowiązane uchwalić i opublikować własne przepisy wprowadzające dyrektywę do 1 stycznia 2018 r.

Przepisy mają zapewnić większą ochronę podróżnych przed skutkami niewypłacalności firm dostarczających usług turystycznych i ułatwiających nabywanie usług powiązanych z turystyką. Dotyczy to zwłaszcza imprez łączących różne usługi turystyczne oraz korzystania z ofert internetowych.

Wprowadzenie wspomnianych przepisów wymagało przyjęcia szeregu poprawek do ustawy. Zmiany to m.in. wprowadzenie nowej grupy podmiotów – przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych; wprowadzenie nowych pojęć (przedsiębiorca turystyczny, powiązane usługi turystyczne, podróżny, punkt sprzedaży, niezgodność) i nowych definicji pojęć już istniejących w ustawie (organizator turystyki, usługa turystyczna, impreza turystyczna); poprawa zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności; bardziej szczegółowe zasady funkcjonowania turystycznego rachunku powierniczego; uregulowanie zasad zwrotu środków wpłaconych do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; regulacje dotyczące kar za prowadzenie działalności turystycznej w sposób niezgodny z ustawą; wprowadzenie możliwości wydruku zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; wyłączenie spod zakresu stosowania ustawy określonych imprez według kryterium czasu trwania i charakteru (imprezy i usługi turystyczne trwające krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg; wyjazdy okazjonalne dla określonej grupy podróżnych, organizowane w celach niezarobkowych, a także podróże służbowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.