Odpowiedzialność pilota wycieczki

Odpowiedzialność pilota wycieczki

Jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw jako konsumenci, zwłaszcza wtedy, kiedy płacimy za coś spore pieniądze, często właśnie dotyczy to wyjazdów wakacyjnych i wycieczek. Wiemy zazwyczaj, jakie prawa przysługują nam, jako klientom i jak je egzekwować. Należy też poznać zakres obowiązków osób zajmujących się nami podczas takich wyjazdów.

Pierwszymi osobami, jakie przychodzą na myśl są piloci wycieczek i tzw. rezydenci. Po pierwsze pilotem wycieczek może zostać tylko osoba po specjalistycznych kursach i zdaniu państwowego egzaminu z teorii i praktyki. Do tego, by pełnić ten zawód należy mieć do niego predyspozycje – duża odporność na stres, niekonfliktowość i duża kultura osobista są obowiązkowe. Kursy przygotowują biura podróży posiadające stosowne uprawnienia. Po tych przejściu tych etapów nowy pilot dostaje legitymację. Kursy obejmują wykłady z geografii i historii, a także praktyczne zadania z pracy z grupą. Pilot uczy się m.in. technik kierowania zespołem ludzi, emisji głosu, przygotowuje się go na najczęstsze sytuacje konfliktowe i zdarzenia losowe.

Do obowiązków pilota wycieczki należy:

  • dbanie o wizerunek kraju za granicą,
  • dbanie o wypełnianie kolejnych punktów wyprawy,
  • pełnienie roli tłumacza,
  • informowanie wycieczkowiczów o prawach i zwyczajach danego państwa,
  • dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
  • dbanie o dobre imię organizatora wycieczki,
  • wysłuchiwanie skarg i reklamacji oraz przekazywanie ich organizatorom.

Nad pilotem wycieczek wisi odpowiedzialność służbowa, karna i cywilna. Konsekwencje służbowe to zazwyczaj wpisanie nagany do akt, zawieszenie lub zabranie uprawnień pilota wycieczek. Odpowiedzialność cywilna stosowana jest indywidualnie na linii klient biura – pilot lub pilot – biuro podróży. Chodzi tu głównie o egzekwowanie odszkodowań z tytułu szkód wywołanych przez pilota w sposób świadomy jak i nieświadomy, np. kradzież przez zaniedbanie pilota lub inne straty z jego winy. Odpowiedzialność karna dotyczy nieprzestrzegania prawa i sprowadzania na grupę i poszczególnych jej uczestników wycieczki niebezpieczeństwa zagrażającemu zdrowiu i życiu owych uczestników. Żeby uniknąć wielu niedogodności, szczególnie tych z tytułu odszkodowań za zmarnowany wyjazd i ewentualne straty materialne musimy się upewnić, że biuro posiada aktualne ubezpieczenie, a zwłaszcza będąc pilotem wycieczek warto samemu wykupić ubezpieczenie cywilne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.