Licencja na sprzedaż usług turystycznych

Licencja na sprzedaż usług turystycznych

Prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej często związane jest z załatwianiem wszelkiego rodzaju zezwoleń i koncesji. Nie zawsze rozumiemy potrzebę uzyskiwania takich dokumentów, ale są dziedziny, które będąc licencjonowane korzystnie wpływają na rynek usług.

Tak jest właśnie z prowadzeniem biur podróży. Pod ustawę o usługach turystycznych podlegają wszyscy, którzy wykonują:
usługi hotelarskie,
usługi przewodnickie,
usługi organizowania imprez turystycznych.

Zapisy te znajdują się w Dz.U.2001.55.578. Celem wprowadzenia takich regulacji jest dbanie o bezpieczeństwo i komfort klienta oraz ujednolicanie wszelkiego rodzaju usług.

Przepisy doprowadziły do tego, że turysta wie, czego może spodziewać się, gdy wybiera się do uzdrowiska, jaki standard będzie miał w hotelu, a jaki w motelu. Aby świadczyć usługi turystyczne w Polsce należy uzyskać wpis do Rejestru Organizatorów Turystycznych i Pośredników Ruchu Turystycznego. A dokonywane jest to na wniosek Marszałka właściwego województwa po złożeniu odpowiednich dokumentów. We wniosku o wpis należy zawrzeć:
dane firmy (nazwa, adres siedziby, nr telefonu),
dane osoby upoważnionej do kierowania firmą (jeśli ta ma oddziały, to również dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie każdego z nich),
numer NIP,
zakres działalności,
miejsce lub miejsca wykonywania działalności turystycznej,
oryginały umów z ubezpieczycielem i jeśli są to gwarancji bankowych, minimalne gwarancje ubezpieczeniowe także regulują przepisy ustawy.

Co ważne, przedsiębiorca w tej dziedzinie gospodarki nie może być karany, musi mieć wykształcenie turystyczne i praktykę turystyczną. Może jednak powierzyć prowadzenie biura osobie, która spełnia te warunki. Wymaga się:
roku praktyki w obsłudze turystów i ukończonych studiów wyższych z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu,
albo dwóch lat praktyki w obsłudze turystów i ukończenia szkoły średniej z zakresu obsługi turystów lub ukończenia innych studiów wyższych,
albo czterech lat praktyki w obsłudze turystów i ukończenia szkoły średniej innej niż wymieniona powyżej,
albo sześciu lat praktyki w innych przypadkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.